Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Ustekinumab

Hvordan virker Ustekinumab
Ustekinumab er et antistof rettet imod aktivering af nogle molekyler, der spiller en central rolle for udviklingen af kronisk tarmbetændelse.


Før behandlingsstart
Man skal sikre sig, at kroppen er fri for infektioner, herunder tuberkulose.
Forud for behandlingen tages en række blodprøver samt et røntgenfoto af brystkassen.
Lægen kan beslutte, at andre forundersøgelser er nødvendige. Eksempelvis kikkertundersøgelser af tarmen, ultralydsscanninger eller CT scanning af maven.


Behandlingens forløb
1. behandling gives som intravenøs infusion, hvilket vil sige gennem et drop i en blodåre i hånden eller underarmen. Infusionen gives over mindst en time.
2. behandling gives efter 8 uger som en indsprøjtning i underhuden på låret eller maven.

Umiddelbart før den 2. behandling taler du med den behandlingsansvarlige speciallæge. Her vurderes effekten af behandlingen, og det videre behandlingsforløb fastlægges.
Oftest gives behandlingen herefter som indsprøjtning hver 12. uge.

Behandlingsvarighed er individuel og fastlægges af din behandlingsansvarlige læge.

Behandlingen gives i Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium.


Bivirkninger
I tilslutning til infusionen kan der opstå allergiske reaktioner i form af udslæt og kløe. Blodtrykket kan falde i forbindelse med sådanne episoder.

I forbindelse med indsprøjtning med Ustekinumab kan der ses en let hudreaktion, der hvor medicinen er sprøjtet ind.

Nålehætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder latex. Dette kan give alvorlige allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme over for latex.
Det er derfor vigtigt, at du fortæller det til lægen eller sygeplejersken, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for latex.

Desuden er der beskrevet diarré, kvalme, opkastning, træthed, svimmelhed, hovedpine, kløe, ledsmerter og ondt i halsen.
Optræder sådanne symptomer efter du er kommet hjem, er du velkommen til at kontakte Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium.

Da immunsystemet påvirkes af behandlingen, skal man være opmærksom på tegn på infektioner. Også i ugerne imellem behandlingerne.

Der er ingen holdepunkter for, at risikoen for kræft eller andre alvorlige sygdomme er øget.


Vaccination
Levende vacciner må ikke gives samtidig med Ustekinumab.
Ikke-levende vacciner (fx mod influenza) kan gives, men virkningen er muligvis nedsat.
Det anbefales, at man under behandlingen får den årlige influenza vaccination hos egen læge.


Graviditet
Der er endnu sparsom erfaring med behandling med gravide.
Planlægges graviditet, og er man i behandling med Ustekinumab, skal man altid tale med den behandlingsansvarlige læge derom.

Logo


Siden er sidst opdateret 29-11-2018Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk