Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Referat fra generalforsamling 2017

REFERAT, GENERALFORSAMLING D. 18. JANUAR 2017

 
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog afdelingssygeplejerske Britta Buhl, som blev valgt uden modkandidat. Der blev gjort opmærksom på, at fuldmagter skulle afleveres inden start på generalforsamlingen, og at der var delt lodsedler ud til de 43, som var mødt frem, til trækning af ekstragevinster og retten til at købe gevinst. Yderligere konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved indkaldelse via SVS intranet d.16.12.2016.

 

2. Formandens beretning

Formanden Kirsten Høgh aflagde mundtlig beretning. Der har været afholdt fem møder i bestyrelsen i 2016. Bestyrelsen har besøgt ”Kunstrunden Sydvestjylland” i påsken, containerudstilling på havnen under Esbjerg Festuge og ”Blå Døre” i september.

I løbet af året kan indkøbte kunstværker ses på Kunstforeningens hjemmeside under sygehusets hjemmeside.

Kunstforeningen er en ret lille forening med et medlemstal på 143 i øjeblikket. Bestyrelsen opfordrer til, at alle medlemmer anbefaler kunstforeningen til kollegaer.

 

3. Kassererens gennemgang af regnskabet

Rita Guldberg gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og bestyrelse til drøftelse.

Kontingentet blev fastsat til 400,00 kr. årligt ved generalforsamlingen i 2014, og bestyrelsen ønsker ikke at forhøje kontingentet på nuværende tidspunkt. Beløbet vil blive trukket via lønsystemet ultimo februar.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kirsten Høgh var på valg og ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen takkede Kirsten Høgh for en stor indsats som formand gennem flere år.

 

6. Valg af revisor

Per Nissen, teknisk afd., indvilligede i at fortsætte som revisor.

 

7. Eventuelt

Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen skal huske at sørge for åben adgang til kantinen forud for næste generalforsamling i 2018.

 

8. Bortlodning af indkøbte kunstværker

Der blev trukket lod om 20 kunstværker og efterfølgende om seks ekstra gevinster samt om retten til at indkøbe kunst til næste års lodtrækning. ( Kunstkøb: Jytte Poulsen og Birgit Brodde).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 3-2-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk