Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Praktiske oplysninger

Dialysen er taget i brug i juni 2013.
Det er en stor, lys og åben afdeling.
Der er hæve/sænke senge og stole på stuerne.
Mænd og kvinder er placeret på samme stue.

Vi har i 2013 fået en del nye dialysemaskiner og hver plads er udstyret med eget tv, ligesom der er mulighed for at benytte internettet via Sydvestjysk Sygehus`gæstenet.
Alle patienter skal ved brug at tv/radio anskaffe sig høretelefoner.

Besøg
Pårørende er altid velkomne i Dialysen.
Vi har ingen fast besøgstid, men der kan være situationer, hvor vi må bede pårørende forlade stuen.

Gæste- og feriedialyse
Der kan være mulighed for at få en gæstedialyseplads i ind og udland ved udflugter, weekendophold og ferier.
Dialysepatienter på afdelingen kan forhøre sig blandt personalet i god tid før, gerne 2 måneder før, så kan vi give råd/vejledning, men man skal bl.a. selv skaffe sig feriepapirer fra dialysestedet, øvrige ting er vi behjælpelige med. 
Læs mere her
 
Afdelingen tilbyder i et vist omfang gæstedialyse til patienter udefra; kontakt afdelingssygeplejerske Christine Elmsted.

Hygiejne
I Dialysen vægter vi hygiejnen meget højt. Både, når vi starter og slutter dialysen bruger vi ansigtsskærm, forklæde og handsker, både for at beskytte patienter og personale.
Vi vasker og spritter meget ofte hænder for at undgå smittespredning.

Derfor beder vi også alle vores patienter om at spritte/ vaske deres hænder før og efter dialysebehandlingen.

Kontaktperson
Alle patienter er tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske.
Alle patienter vil få udleveret et visitkort med navnene på kontaktlæge og kontaktsygeplejerske.
Kontaktsygeplejerske vil have et særligt ansvar for den enkelte patients dialyseforløb og behandling, herunder også evt. transplantationsudredning.
Kontaktsygeplejersken vil ofte være en sygeplejerske fra den stue/gruppe, som patienten er tilknyttet.
Den generelle hæmodialysebehandling varetages af hele personalet.

Kost
Dialysepatienter bør spise en sund og varieret kost, dog er der visse begrænsninger i forhold til individuelle problemstillinger.
For eksempel bør salt i maden begrænses meget, da det binder væsken i kroppen.
Vedrørende kosten gives mere vejledning af vores diætist og af plejepersonalet i dialysen.

Mad og drikke under dialysen
 Læs mere her

Medicin
Dialysepatienter har behov for forskellig slags medicin.
På grund af den kroniske nyresygdom vil en del af medicinen blive udleveret gratis i Dialysen.
Almindeligvis skal recepter udleveres via egen læge. Ved akut behov kan en recept udleveres her.

Forsigtighed i forhold til medicin
Naturmedicin og anden håndkøbsmedicin kan indeholde stoffer, der ikke er hensigtsmæssige for dialysepatienter.
De må derfor kun tages i samråd med Dialysens læge.

Mobiltelefoner
Det er tilladt at anvende privat mobiltelefon under dialysen.
Vi forventer, at mobiltelefoner bruges hensynsfuldt, så ringelyde og samtaler ikke generer de øvrige patienter eller personalets arbejde.

Prøver og undersøgelser
Alle patienter i dialysebehandling får jævnligt taget blodprøver. Som regel en gang i måneden, eventuelt oftere, hvis der er behov.
Akutte problemstillinger tages op med det samme og ellers gennemses prøverne af sygeplejerske og læge èn gang hver måned, hvorefter der gives besked.

Påklædning
Under dialysebehandlingen har man sit eget tøj på.
Vi anbefaler, at det er afslappet og behageligt tøj.
I dialysens venterum er der et skab til hver patient til opbevaring af personlige ejendele og ting/tæppe, som bruges under behandlingen.

Rygning
Det er kun tilladt at ryge udenfor.

Seksuallivet
På grund af den nedsatte nyrefunktion vil dannelsen af nye røde blodlegemer være svækket.
Dette vil for mange dialysepatienter medføre blodmangel og deraf følgende træthedsfølelse.
Trætheden kan indebære manglende evne til fysisk aktivitet, hvilket også kan gælde seksuallivet.
Trætheden kan bedres, hvis man er veldialyseret.
Lysten kan også på forskellig vis være påvirket.
Man kan tale med personalet eller bede om en lægesamtale i forhold til problemstillingen

Transport
Som hovedregel skal man selv komme til og fra dialysebehandling.
Der kan være en periode, hvor man af helbredsmæssige årsager, ikke selv kan varetage transporten. I disse perioder vil man eventuelt være berettiget til befordring.
I forbindelse med samkørsel med taxi gøres opmærksom på, at der kan være ventetid.
Du kan læse mere om transport og befordring her

Særlige transportregler for HD patienter der er berettiget til befordring med Taxi
Tidligst ankomsttid til afdelingens venterum er ½ time før dialysetid og senest afhentningstid er ½ time efter afsluttet behandling.
Transporttiden til og fra dialysen er max. 90 min. + normal køretid.

Transplantation
Som alternativ til dialysebehandling er nyretransplantation.
For nogle patienter er dette en mulighed, enten med en nyre fra en afdød eller en nyre fra et familiemedlem eller en god ven.
Dialysepatienter kan tale med personalet og lægen om muligheden herfor.
Det er altid en lægelig vurdering, om man kan være egnet til transplantation.
For patienter i vores region foregår udredning af eventuel donor og nyretransplantation på Odense Universitetshospital.

Tørvægt
Dialysepatienter kan have problemer med overskydende væske i kroppen.
Alle dialysepatienter får en ”tørvægt” tilpasset.
Med en ”tørvægt” menes den vægt , hvor der ikke er væskeoverskud i kroppen.
For meget væske i kroppen er en stor belastning for hjertet og kan blandt andet give hævede fødder, ben, hænder, åndedrætsbesvær og forhøjet blodtryk.

Væske
Mange dialysepatienter vil på grund af den dårlige nyrefunktion få nedsat eller helt ophørt urinproduktion.
Det betyder for mange, et daglig reduceret væskeindtag.
Hvor meget den enkelte må drikke, er individuelt og fastlægges af Dialysens læger.
 


Siden er sidst opdateret 23-3-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring