Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykologisk smertebehandling

Hvorfor tale med en psykolog?
I Hovedpineambulatoriet kan du få tilbudt at tale med en psykolog.
Dette er udgangspunktet for, at du selv kan lære at leve bedre med din hovedpine og med de konsekvenser, den har for dig og dit liv.

Der kan være mange følgevirkninger ved at have en kronisk lidelse, som det kan være gavnligt at drøfte med en psykolog.
Måske har du måttet opgive arbejde, fritidsinteresser eller andre ting, som var betydningsfulde for dig.

Mange patienter med en kronisk lidelse vil på et eller andet tidspunkt opleve en form for krise eller en decideret depressiv tilstand. Dette er en forståelig reaktion; livet har ændret sig og det er belastende at leve med vedvarende smerter.

Heldigvis er det muligt at vende denne negative spiral og få nyt mod på livet, men det kan undertiden være nødvendigt at få hjælp til at få nye vinkler på sit liv.


Kan psykologen fjerne min hovedpine?
Hos psykologen kan du lære nye måder at håndtere dine smerter på.
Det kan dreje sig om at ændre tanker, følelser og adfærd, når du er plaget af smerte, og det kan dreje sig om at lære teknikker til at komme lettere igennem smerteanfald.

Vores oplevelse af smerte er nært knyttet til vores tanker og følelser, så ved bevidst at arbejde med disse, kan man også påvirke smerteoplevelsen og forhåbentlig få den til at fylde mindre.

Din hovedpine kan også være en god anledning til at se på, om der er ting i dit liv du skal ændre. Meget tyder nemlig på at især stress, vrede, depression og angst forværrer smerteoplevelsen. Hos nogle patienter kan disse tilstande fremprovokere mere hovedpine.
I samtalerne med psykologen kan du undersøge, om dette er aktuelt for dig.

For mange smertepatienter er det vigtigt at lære sin egen balance at kende; hvor meget aktivitet kan jeg tåle og hvordan undgår jeg at presse mig selv, så det giver bagslag?
Det kan blive nødvendigt at sige fra og sætte grænser; noget, der kan være svært at gøre for mange mennesker.


Hvordan foregår det?
Psykologsamtalerne i Hovedpineambulatoriet er et led i behandlingen af din hovedpine. Der er tale om relativt korte forløb.

Du skal selv være indstillet på at gøre et stykke arbejde og du skal være motiveret for det.
I den indledende samtale vil vi undersøge, hvordan hovedpinen påvirker dit liv, og hvorvidt psykologisk smertebehandling er relevant for dig.

Hvis vi når frem til, at du skal have et forløb, vil vi lave en kontrakt og et fokus for samtalerne, et emne som er centralt for dig i forhold til at tackle din hovedpine.

Behandlingen består først og fremmest i samtaler. En del patienter har også glæde af enkle øvelser i afspænding og mindfullness-øvelser.


Spørgsmål og afbud
Hvis du har spørgsmål til den psykologiske smertebehandling, er du velkommen til at kontakte Neurologisk Ambulatorium.

Logo


Siden er sidst opdateret 24-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk