Dette er tekstversionen af Katalog og støttefunktioner til forskere
Klik her for at komme til den grafiske version af Katalog og støttefunktioner til forskere

Forside - Læs op - Sitemap


Katalog og støttefunktioner til forskere


Som forsker og ansat på Sydvestjysk Sygehus og tilknyttet SDU gives adgang til en række hjælpefunktioner, som i de fleste tilfælde kan anvendes uden gebyrer. Det gælder f.eks. fundraising, udvikling af databaser og adgang til sikker server for opbevaring af data.

 

Katalog: Der er udarbejdet et katalog med støttefunktioner målrettet forskere på Sydvestjysk Sygehus. I kataloget beskrives og gives link til en lang række støttefunktioner og regionale puljer - hent kataloget her.

Portal for støttefunktioner: Desuden har Region Syddanmark og SDU en fælles portal, der giver adgang alle fælles regionale og SDU støttefunktioner. Portalen kan tilgås her.

ABC for ph.d. studerende på SDU. Find den her.

Støttefunktioner ved OPEN: læs om OPENs muligheder i præsentationsmaterialet her eller på deres hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/open 

 Støttefunktioner i region syddanmark: https://intra.reg.rsyd.dk/innovation-projekter/forskning/Sider/default.aspx

 

Flere af støttefunktionerne er tilgængelige lokalt på Sydvestjysk Sygehus - det er:

   Medicinsk bibliotek:  Få hjælp til litteratursøgning og adgang til artikeldatabaser – Sydvestjysk Sygehus medicinsk bibliotek som tilgås via følgende link: http://www.sydvestjysksygehus.dk/webmasterhandicap.asp?id=223025

Økonomi og budget:  I Økonomifunktionen gives support til budget i forhold til forskningsansøgninger f.eks. vedr. satser og opfølgning og rapportering i forhold til bevillinger, ansættelser evt.
Kontaktperson: Morten Lyhne Jørgensen, Vicekontorchef, Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Økonomi og Planlægning, E-mail: Morten.Lyhne.Joergensen@rsyd.dk, Direkte: 7918 2040, Mobil: 4027 8304

Datatilsynet:  Datatilsynet anmeldelse se særskilt link på hjemmeside– anmeldelsen sker lokalt på sygehuset. Kontaktperson: Lærke Verver, e-mail; Laerke.Verver@rsyd.dk, Direkte: 51362750

IT-informationssikkerhed: På sygehuset gives support omkring IT-systemer/-servere - kontaktperson: Trine Hundebøl Christensen, barselsvikar for informationssikkerhedskoordinator, e-mail: Trine.Hundebol.Christensen@rsyd.dk, Mobil: 2137 5903 
(På barsel: Maibritt Maasbøl, Informationssikkerhedskoordinator, e-mail: Majbritt.Maasbol@rsyd.dk, Direkte: 7918 3570)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk