Dette er tekstversionen af IRS-Center Sydvestjylland
Klik her for at komme til den grafiske version af IRS-Center Sydvestjylland

Forside - Læs op - Sitemap


IRS-Center Sydvestjylland


Al forskning ved Sydvestjysk Sygehus er samlet under Institut for Regional sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, i IRS-Center Sydvestjylland, og ledes af centerleder Torben Knudsen, ledende overlæge Medicinsk afdeling, dr.med., klinisk lektor. Centeret er funderet og placeret på sygehuset i Esbjerg.

 

Formål

IRS-Center Sydvestjylland har til formål at opbygge ny og støtte eksisterende forskning på Sydvestjysk Sygehus, herunder sikre dannelse af netværk mellem forskere. Centerets forskning omhandler al forskning med relevans for de kliniske funktioner - det gælder forskning i relation til behandling, diagnostik, pleje terapi, forløb og organisering mv.

 

Forskningen og forskere

Forskningen sker via forskningsgrupper, professorer, kliniske lektorer og ph.d.-studier, men også som enkeltstående forskningsprojekter, der udføres af ansatte i øvrigt. Forskerne er primært ansat i kombinationsstillinger dvs. som forsker på SDU og klinikker på Sydvestjysk Sygehus.

Centeret arbejder med fokus i Sydvestjysk Sygehus forskningsstrategi, hvor forskning på tværs af fag og afdelinger er et vigtigt indsatsområde.

 

Undervisningslektorer

Til centret er også tilknyttet SDU-undervisningslektorer, som står for de kliniske undervisningsforløb for læger og medicinstuderende.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk