Dette er tekstversionen af Anmeldelser ved forskningsprojekter
Klik her for at komme til den grafiske version af Anmeldelser ved forskningsprojekter

Forside - Læs op - Sitemap


Anmeldelser ved forskningsprojekter


Forskningsprojekter skal typisk godkende/anmeldelse til forskellige myndigheder, før de kan sættes i gang.

 

Der er intern anmeldelsespligt i Region Syddanmark, når der skal arbejdes med helbredoplysninger, som ikke er anonyme. Region Syddanmark giver tilladelse til dataopbevaring og databehandling af personfølsomme oplysninger, da anmeldelsespligten til Datatilsynet er bortfaldet. Læs mere under link til Intern anmeldelsespligt og databehandleraftaler.

 

Den Videnskabsetiske Komité skal godkende forskningsprojektet,  som involverer forsøg med mennesker eller biologisk væv. Læs hvordan under link til Den Videnskabsetiske Komité.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed godkender adgang til og videregivelse af helbredoplysninger fra patientjournaler. Læs hvordan under link til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Lægemiddelstyrelsen godkender forsøg med medicin og medicinsk udstyr. Læs hvordan under link til Lægemiddelstyrelse. 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk