Dette er tekstversionen af Fundraising
Klik her for at komme til den grafiske version af Fundraising

Forside - Læs op - Sitemap


Fundraising


Ønskes support vedr. fundraising kontaktes "En Indgang for forskere" på Sydvestjysk Sygehus: Kontakt til Forskningscentret sker via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk og tlf. 51362750 - eller kom gerne på besøg i Medicinsk Afdelingsledelse, 2. sal, Lokale 504, Østergade 80.

Der tilbydes blandt andet support vedr. følgende:

 

Regionale forskningspuljer

Region Syddanmark har en række forskningspuljer, som støtter forskningen på sygehusene. Det gælder f.eks. midler til ph.d, forskerkarrirere (postdoc etc) og tværgående forskningsprojekter. Der er typisk ansøgningsfrister i marts og september afhængig af puljen. Læs mere om puljerne i katalog for forskerstøttefunktioner målrettet forskere på Sydvestjysk Sygehus, og se alle regionale forskningspuljer her:

https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=232293

 

Fondsoversigt

 

Inspirationsmateriale
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk