Dette er tekstversionen af PerPros Biobank
Klik her for at komme til den grafiske version af PerPros Biobank

Forside - Læs op - Sitemap


PerPros Biobank


Forskning til gavn for fremtidens patienter med prostatasygdomme
- patientinformation om opbevaring af prøver i PerPros biobank i Region Syddanmark

Blod- og vævsprøver fra patienter med mistanke om prostatasygdomme opbevares på Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus.
Materialet fra biobanken bliver anvendt til forskning indenfor bl.a. kræftsygdomme.

Dit blod og væv har stor betydning for forskernes arbejde med udvikling af ny diagnostik og behandling til gavn for fremtidens patienter. PerPros står for personaliseret behandling af prostatasygdom. Dvs. forskning med det formål at designe behandling og kontrol præcis til den enkelte patient.

Til PerPros Biobank skal bruges en urinprøve, en blodprøve og eventuelt en vævsprøve. Disse skal tages, når du møder i Urologisk Ambulatorie (også selvom du måske allerede har fået taget en blodprøve forud for besøget). For nogle patienter skal blodprøverne gentages efter ca. 3 måneder. Vi registrerer og opbevarer prøverne ifølge Datatilsynets godkendelse.

Vi behandler personlige oplysninger fuldt fortroligt. Prøverne kan først udleveres til et forskningsprojekt efter godkendelse af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet via Region Syddanmark.

Det er frivilligt, om du vil deltage, og dit valg vil på ingen måde påvirke din nuværende eller fremtidige behandling.
Hvis du vælger at deltage og senere fortryder, kan du altid med øjeblikkelig virkning (ved kontakt til afdelingen) trække dit tilsagn tilbage, uden at du behøver at give en begrundelse.

Vi vil bede dig tage stilling til, om du tillader, at vi gemmer dine blod-, urin- og vævsprøver i Perpros Biobank ved at udfylde og underskrive samtykkeerklæring nedenfor. Medbring venligst denne, når du møder i ambulatoriet.

Tak, fordi du tog dig tid til at læse denne information og tog stilling til spørgsmålet om biobanken.

Med min underskrift indvilger jeg i, at mine blod- og vævsprøver må anvendes i et eventuelt fremtidigt forskningsprojekt:

Dato og sted:_________________________________________

Navn (blokbogstaver)_________________________________________________

CPR.nr.:_________________________________________

Underskrift:___________________________________________________________

ID #: ES – __________________________________(udfyldes af personalet)

Initialer (pt`s):________________________________ (udfyldes af personalet)

Med venlig hilsen
Palle Osther
Professor og overlæge


LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk