Dette er tekstversionen af Tarmoperation med fjernelse af højre side af tyktarmen (højresidig hemicolectomi)
Klik her for at komme til den grafiske version af Tarmoperation med fjernelse af højre side af tyktarmen (højresidig hemicolectomi)

Forside - Læs op - Sitemap


Tarmoperation med fjernelse af højre side af tyktarmen (højresidig hemicolectomi)


Denne patientinformation er udarbejdet for at forberede dig på det forestående operationsforløb, herunder de daglige mål for fysisk aktivitet, kost og smertebehandling. Undersøgelser har vist, at antallet af komplikationer nedsættes jo hurtigere, du opnår normalt funktionsniveau efter operationen. Det betyder, at du skal være indstillet på at tage aktiv del i forløbet.

Du skal regne med at være indlagt 3 dage efter operationen.
Hvis du får stomi, skal du regne med at være indlagt i ca. en uge.

Hvordan foregår operationen?
Som udgangspunkt foretages operationen som en kikkertoperation. Kikkertinstrumenterne føres ind gennem 4 små huller i maven.
Det syge stykke tarm fjernes gennem en lidt større åbning i huden.  Under operationen får du anlagt et blærekateter (en slange i blæren, så urinen kan løbe frit). Kateteret fjernes som oftest ved operationens afslutning.


Hvad kan jeg selv gøre før indlæggelsen?
En operation vil altid belaste kroppen, derfor er det vigtigt at:

Får du blodfortyndende medicin skal du holde pause efter aftale med lægen i ambulatoriet.


Dagen før indlæggelsen

På operationsdagen

 Hvad sker der ved indlæggelsen på afdeling 252?Hvad sker der lige efter operationen?
Efter operationen kommer du til Opvågningsafdelingen, hvor du skal være nogle timer. Du vil sædvanligvis vågne op med et drop i hånden, som bruges til at give medicin og væske i.

Efter operationen må du gerne drikke og spise.
Mens du er på Opvågningsafdelingen, vil personalet hjælpe dig ud af sengen for at observere, om smertebehandlingen er tilstrækkelig og for at forebygge komplikationer ved sengeleje (blodpropper og lungebetændelse).

 På Opvågningsafdelingen kan du ikke modtage besøg, men pårørende er velkomne til at kontakte Afdeling 252, som kan omstille samtalen til Opvågningsafdelingen.

Telefonnummeret til Afdeling 252 er 7918 2332.

Du vil komme tilbage til afdeling 252 efter nogle timer.
Derefter er det vigtigt, at du er oppe så mange timer som muligt i løbet af den resterende del af dagen. Dette kan du opnå ved at sidde oppe til aftensmaden og aftenkaffen og ved at gå tur på gangen.
Du vil få udleveret tyggegummi og skal tygge ca. en halv time i løbet af aftenen, da det fremmer tarmfunktionen.


Hvordan foregår smertebehandlingen?
Du vil få udleveret smertestillende tabletter efter operationen. For at vurdere dit behov for smertestillende medicin, vil vi bede dig beskrive smerte intensiteten på en skala fra 0-10.

En god smertebehandling

Hvad sker der i dagene efter operationen?

1. dag efter operationen

Vi forventer:

2. dag efter operationen og indtil udskrivelsen

Vi forventer:


Hvis du får tarmen ført ud på maven (stomi)
I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at føre tarmen ud gennem bugvæggen som en stomi.
I sjældne tilfælde vil man for en sikkerheds skyld anlægge en midlertidig stomi, som kan lukkes ved en lille operation ca. 3 måneder senere.
Du vil få hjælp af stomisygeplejersken til at lære at passe stomien.
 

Hvad sker der ved udskrivelsen?
Ved udskrivelsen vil du få at vide, hvordan du skal forholde dig i perioden lige efter udskrivelsen


Hvad sker der ved ændring af det planlagte forløb?
Det kan vise sig under operationen, at kikkertmetoden ikke er mulig.
Operationen må ændres til en åben operation. Forløbet vil da blive anderledes og evt. af længere varighed.

Hvilke komplikationer kan opstå?
Da det drejer sig om et større kirurgisk indgreb er der risiko for komplikationer.
Det kan dreje sig om:

Efter operationen kan du opleve ændret afføringsmønster i form af hyppig og tynd afføring, specielt i starten.

Har du generende afføringsproblemer, kan vi ofte afhjælpe dette.


Ved problemer eller tvivl efter udskrivelse er du velkommen til at ringe til Kirurgisk Ambulatorium på alle hverdage kl. 8.30 - 14 på telefon 7918 2316 tryk 3
Afdeling 252 (aften, nat, weekend) tlf. 7918 2332

Venlig hilsen
Personalet
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk