Dette er tekstversionen af Undersøgelse af hjertemusklens gennemblødning (Myokardieskintigrafi)
Klik her for at komme til den grafiske version af Undersøgelse af hjertemusklens gennemblødning (Myokardieskintigrafi)

Forside - Læs op - Sitemap


Undersøgelse af hjertemusklens gennemblødning (Myokardieskintigrafi)


Patientinformation - top - blå

Det faglige undersøgelsesnavn
Myokardieskintigrafi.


Hvad er princippet i undersøgelsen?
Hjertemusklen modtager sin blodforsyning fra kranspulsårerne.

Ved fysisk anstrengelse øges gennemblødningen for at imødekomme et øget behov for ilt og næringsstoffer til musklen.

I tilfælde af forsnævringer på kranspulsårerne (åreforkalkning) kan blodgennemstrømningen ikke øges, når der er behov for det, hvilket kan give smerter (angina pectoris) og/eller åndenød.

Ved myokardieskintigrafi bringes hjertet i en anstrengelsestilstand enten ved cykelbelastning eller ved medicinsk belastning.

Når kranspulsårerne er maksimalt udvidede, gives der indsprøjtning med et sporstof der fordeles til hjertemusklen. Ved betydende forsnævring vil blodgennemstrømningen i kranspulsåren reduceres, hvilket vil kunne ses på de efterfølgende billedoptagelser.

Det er i visse tilfælde nødvendigt at foretage yderligere en undersøgelse af hjertet, hvor sporstoffet indsprøjtes når kranspulsårerne ikke er belastet. Denne undersøgelse foregår en til to dage efter belastningsundersøgelsen.


Hvad kan undersøgelsen vise?
Undersøgelsen kan vise om der er betydende forsnævringer i kranspulsårerne.
Endvidere kan der fås oplysninger om eventuel tidligere blodprop i hjertet.
Hjertets pumpeevne bestemmes i forbindelse med undersøgelsen.


Hvordan foregår undersøgelsen?
Efter en grundig orientering om undersøgelsen og omklædning, bliver der lagt en kanyle i en blodåre i armen, taget hjertekardiogram og målt blodtryk. Der vil være en læge og en bioanalytiker tilstede under hele undersøgelsen.
I de fleste tilfælde vil man nu skulle på en kondicykel med henblik på belastning af hjertet. 

Der er to måder at udføre belastningen på:


Er der bivirkninger til undersøgelsen?
Indsprøjtning af adenosin kan give forbigående let hovedpine, varmefornemmelse og man kan blive forpustet.
Alle virkningerne forsvinder ca 30 sekunder efter at indsprøjtningen standses.
Der er ingen eftervirkninger.


Er der forberedelser til undersøgelsen?
Det er meget vigtigt at du læser det udsendte materiale mindst 24 timer før undersøgelsen.
Du må kun have spist et let måltid senest 4 timer før undersøgelsen.
Du bedes medbringe en liste over den medicin, du tager.
Da du skal cykle under undersøgelsen, bedes du medbringe et par sko, som er velegnede hertil.


Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?
Svaret på undersøgelsen sendes til henvisende læge/afdeling samme uge som undersøgelsen er udført.
Henvisnede læge/afdeling formidler herefter svaret videre til dig.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk