Dette er tekstversionen af Meningitis
Klik her for at komme til den grafiske version af Meningitis

Forside - Læs op - Sitemap


Meningitis


Hvad er meningitis?
Hjernehindebetændelse (= meningitis) er infektion af hinderne rundt om hjernen og rygmarven, dvs. hinderne mellem kraniet og hjernen. De fleste symptomer på meningitis opstår, når infektion i hjernehinderne får disse til at svulme op, og dermed trykker på hjernevævet.

Meningitis er en af de mest frygtede infektioner, da der er risiko for død og varige mén, men når behandlingen startes i tide, helbredes langt de fleste børn fuldstændig.


Hvad forårsager meningitis?
Meningitis kan enten være forårsaget af bakterier (oftest meningokokker eller pneumokokker) eller virus (oftest enterovirus eller herpesvirus).
Barnet bliver sjældent så alvorlig sygt ved virus meningitis, som er mindre farlig end meningitis forårsaget af bakterier.


Symptomer på meningitis
Meningitis er en akut sygdom som ofte udvikler sig meget hurtigt.

Symptomerne ligner ofte dem som ved almindelig influenza. Der kan være feber, træthed, sløvhed, hovedpine, opkast/kvalme, led- og muskelsmerter og lysskyhed. Evt. kan der opstå kramper.

Man skal være særlig opmærksom på nakkerygstivhed (barnet kan ikke bøje hagen mod brystet, ses ikke hos spædbørn), petekkier (små punktformede hudblødninger der ikke går væk, når man presser et glas mod det) og ændret bevidsthedsniveau.


Undersøgelser
Ved ankomst til hospitalet vil der blive taget blodprøver og taget en prøve af rygmarvsvæsken dvs. den væske der befinder sig rundt om rygmarven og hjernen.

Blodprøverne vil ofte blive gentaget hyppigt i starten og senere med stigende intervaller.

Der vil ved ankomst desuden blive målt blodtryk, puls og iltmætning i blodet, og disse målinger vil blive gentaget med forskellig hyppighed afhængig af barnets almentilstand.


Behandling
Såfremt der er mistanke om bakteriel meningitis, opstartes flere forskellige slags antibiotika, for at øge sandsynligheden for, at behandlingen virker.

Senere vil behandlingen blive rettet ind afhængig af prøvesvar til som hovedregel kun 1 slags antibiotika. I mange tilfælde gives også binyrebarkhormon i de første 2 døgn.

Virus meningitis behandles generelt ikke med antibiotika, men der kan i nogle tilfælde (ved herpesvirus) være behov for antiviral behandling.

Det er ikke altid muligt at skelne mellem meningitis forårsaget af bakterier og virus, hvorfor der nogle gange i starten vil blive givet behandling mod begge dele.

Al antibiotika bliver givet i drop, og som hovedregel kan man forvente, at behandlingen skal vare ved i 7-10 dage under indlæggelse.

Ved mistanke om bakteriel meningitis, vil barnet (og forældre) blive isoleret på en stue det første behandlingsdøgn.


Smitsom meningitis
Meningitis forårsaget af bakterien ”meningokokker” kaldes i daglig tale også smitsom meningitis. Ved denne form for meningitis, tilbydes forebyggende behandling til patientens tætte kontakter.

Der vil blive taget kontakt til embedslægen, som sørger for at informere relevante kontakter såsom skole, daginstitution etc.

Efter 1 døgns behandling af barnet er smitterisikoen væk.

Ved de øvrige former for meningitis er der ikke behov for forebyggende behandling.


Efter udskrivelsen
Efter udskrivelse fra afdelingen må barnet komme i institution når det er rask.

Barnet vil efterfølgende blive indkaldt til hørescreening samt få tid til kontrol i vores ambulatorium.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk