Dette er tekstversionen af Børneobservationstilbud
Klik her for at komme til den grafiske version af Børneobservationstilbud

Forside - Læs op - Sitemap


Børneobservationstilbud


Information til dagtilbud og andre relevante samarbejdspartnere i Region Syddanmark - om børneobservationstilbud på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg


Hvordan visiterer vi?
Før barnet kan komme ind til en børneobservation, skal det til en forundersøgelse i Børneambulatoriet. Dette sker via en henvisning fra egen læge, eller hvis barnet i forvejen er kendt af Børneafdelingen.

Efter en forundersøgelse vurderer lægen sammen med fysioterapeuten, om barnet skal tages med til visitation på børneobservationsteamets møde. Her diskuteres barnets problematik og et eventuelt tidspunkt for en indlæggelse aftales.

Der er en ventetid på ca. 2-3 mdr.


Hvorfor en børneobservation?
Et barn kan henvises til en børneobservation, hvis der er bekymring for dets psyko-motoriske udvikling. Målet for indlæggelsen er en udredning af barnets vanskeligheder og styrkeområder og opstilling af forslag til hjælp til barnet og familien.


Hvem er vi?
Børneobservationsteamet på Børne- og Ungeafdelingen Sydvestjysk Sygehus Esbjerg er et tværfagligt team bestående af:

Disse fagpersoner vil, med udgangspunkt i barnets vanskeligheder, blive tilknyttet efter behov.
En gang om ugen mødes teamet til refleksion/sparring.


Hvad kan vi tilbyde?
En indlæggelse som varer fra mandag til fredag i dagstiden (kl. ca. 09.00 - 14.00)

Under indlæggelsen foretages der, som udgangspunkt, ingen lægelige undersøgelser. Kontaktlægen følger dog indlæggelsen tæt og er med i alle drøftelser omkring barnet.

Socialpædagogen laver en observation af barnet, som indebærer en udarbejdelse af Kuno Beller’s udviklingsbeskrivelse af småbørn.

Fysioterapeuten observerer og tester barnet, hvilket munder ud i en vurdering af barnets sansemotorik.

Observationerne deles og drøftes løbende med forældrene. Rådgivning og vejledning gives.

Sidst på ugen afholdes en udskrivningssamtale sammen med forældrene. Her overgives den samlede vurdering samt forslag til eventuelle støtteforanstaltninger.

Efterfølgende overleveres disse informationer på en børnekonference for relevante samarbejdspartnere i kommunen. Forældrene deltager også ved dette møde.

Beskrivelsen af barnet forelægges mundtligt og udleveres skriftligt til alle inviterede mødedeltagere.


Hvordan gør vi?
Vi iagttager og observerer barnet igennem struktureret såvel som struktureret leg og samvær. Dette foregår  henholdsvis i afdelingen, i vores observationsrum og i fysioterapien.

Vi benytter os af video.


Hvad forventer vi?
Vi forventer:

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk