Dette er tekstversionen af Behandling af overaktiv blære med Botox
Klik her for at komme til den grafiske version af Behandling af overaktiv blære med Botox

Forside - Læs op - Sitemap


Behandling af overaktiv blære med Botox


Virkemåde
Botox virker ved at forårsage en delvis lammelse af blærens muskulatur.
Virkningen varierer fra patient til patient. I de fleste tilfælde holder virkningen sig i 3-9 måneder.


Forberedelse
Da blæremuskulaturen bliver helt eller delvist lammet i en periode, er det en forudsætning for behandling at du lærer at tømme din blære med et engangskateter inden behandlingen gives.


Hvordan foregår indgrebet?
Indgrebet varer ca ½ time og foretages i lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse.
Lægen foretager først en kikkertundersøgelse af blæren via urinrøret.
Derefter sprøjtes Botox jævnt fordelt ind i blærevæggen.


Efter indgrebet

Hvis du har været i fuld bedøvelse
Efter operationen kommer du på opvågningsstuen til observation.
Du skal blive der 1-2 timer eller til det vurderes at du er klar til at komme hjem, efter du har været i bedøvelse.

Inden du tager hjem skal du prøve at lade vandet. Kan du ikke det skal, du anvende et engangskateter, som du har lært at bruge inden indgrebet.
 

Hvis du har været i lokalbedøvelse
Du kan tage hjem umiddelbart efter indgrebet er afsluttet, idet du udelukkende har været lokal bedøvet.

Forventet effekt indtræder forskelligt fra patient til patient. Nogle oplever en forværring af symptomerne umiddelbart efter Botoxindsprøjtningen, andre har effekt med det samme.

Det er normalt at have lidt blod i urinen og let svie ved vandladningen efter behandlingen.

Du kan have lette smerter i blæren de første dage, hvorfor vi anbefaler dig at tage smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks. 2 tablet Pamol à 500 mg max 4 gange i døgnet indtil smerterne aftager.

Der er ingen forholdsregler i forhold til fysisk aktivitet efter indgrebet.

Du skal søge læge ved tegn på blærebetændelse i form af hyppig vandladning, svie ved vandladning, ildelugtende urin eller feber.


Hvad gør jeg ved aftagende virkning?
Når du fornemmer at virkningen aftager, kan du kontakte os pr telefon 7918 2316 tryk 1 (8.30 – 12) - torsdag kl 9-12 med henblik på at aftale/bestille ny tid.


At anvende engangskateter
Har du slet ingen spontan vandladning skal du tømme din blære med engangskateter 4-5 gange i døgnet, hvis du drikker 1½ - 2 liter i døgnet.
Drikker du mere end de 2 liter, skal du tømme dig med kateter en ekstra gang i døgnet.
Reflekter hele tiden over hvor meget du drikker og tømmer ud.
Din blærevolumen må om morgenen være på max 600 ml, og i løbet af dagen max 400 ml.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk