Dette er tekstversionen af Brystrekonstruktion med hudlap fra armhulen (Göteborglap)
Klik her for at komme til den grafiske version af Brystrekonstruktion med hudlap fra armhulen (Göteborglap)

Forside - Læs op - Sitemap


Brystrekonstruktion med hudlap fra armhulen (Göteborglap)


Med denne patientinformation vil vi gerne oplyse dig om dit indlæggelsesforløb i forbindelse med din operation.

Brystrekonstruktion er opdelt i flere stadier

En rekonstruktion kan foregå på forskellige måder afhængig af hvilken metode, der hjælper dig bedst.

Ved rekonstruktion et bryst, kan det være nødvendigt at bruge eget væv - ”hudlap” eller en ”hudmuskellap” fra et andet sted på kroppen. Metoden kaldes Lapplastik.
Operationen kombineres ofte med indlæggelse af protese samt operation på det andet bryst for at opnå symmetri.
Lapplastik kan anvendes, når huden i brystområdet er uegnet til udvidelse og proteseindlæggelse alene. Enten pga. et meget stramt ar eller fordi huden er beskadiget efter strålebehandling.
Med hensyn til resultatet vil farven være anderledes, og der vil ikke være normal følesans på det nye bryst.


Gôteborg-lappen


Forundersøgelse
En plastikkirurgisk læge undersøger og informerer dig om operationen, forventet resultat, risiko og forholdsregler.
Sammen tager I stilling til hvordan operationen skal foregå.


Skal du opereres, bliver du sammen dag gjort klar til operation


Blodfortyndende medicin
Får du blodfortyndende medicin skal du:


Rygning
For at sikre heling af såret må der ikke ryges eller bruges nikotinpræparater i 2 uger inden operationen og minimum 3 uger efter operationen.
Hjælp til rygestop kan aftales ved forundersøgelsen.


Indlæggelse
Du skal møde fastende iht. dit indlæggelsesbrev.


Ved indlæggelsen skal du medbringe

Du er indlagt i 1-2 dage.


Faste
I samråd med lægen og anæstesipersonalet er det aftalt hvorledes du skal bedøves.
Du skal forholde dig til denne aftale og vejledningen, ”Anæstesi – Det du skal vide, før du skal bedøves”.


Operationsdagen
Du har taget et bad om morgenen i henhold til patientinformation ”Badning før operation” og fulgt forholdsreglerne – ingen creme, smykker mv.

Du skal barbere armhulerne, med en klipper dagen før eller om morgenen på operationsdagen.
Du må ikke bruge en skraber, da du kan få små sår og rifter.
Har du ingen klipper kan du låne en på afdelingen når du kommer.


Forebyggelse af blodpropper


Efter operationen
Du bliver kørt på Opvågningsafdelingen, før du kommer tilbage til sengeafdelingen.


Smerter


Infektion/blødning
Der kan være lagt et tyndt plastik rør (dræn), som fjerner overskydende blod og vævs væske. Fjernes når mængden er tilladelig.
Vær opmærksom på rødme varme, hævelse og feber. Kan være tegn på betændelse, som kan sprede sig.  Eller der kan forekomme pludselig hævelse, som kan være tegn på blødning.


Hvad må du efter operationen


Støttende BH


Sygemelding


Aktiviteter og motion

Lyt til kroppen!


UdskrivelseInformation
ArreneFølesansen/hævelse


Har du tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Venlig hilsen
Personalet
Plastikkirurgisk Enhed - Kirurgisk og Gastroentrologisk Afdeling

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk