Dette er tekstversionen af Åben indlæggelse på Urologisk Afsnit
Klik her for at komme til den grafiske version af Åben indlæggelse på Urologisk Afsnit

Forside - Læs op - Sitemap


Åben indlæggelse på Urologisk Afsnit


Hvad er en åben indlæggelse
Med en åben indlæggelse til afdelingen vil vi være behjælpelige, når du har problemer relateret til den sygdom, som ligger til grund for den åbne indlæggelse.


Hvordan kan du bruge din åbne indlæggelse
Der vil være problemstillinger, som hjemmeplejen og/eller din egen læge vil kunne varetage.
Der kan være problemer, vi sammen kan løse pr telefon.
Det kan også være, at vi sammen vurderer, at en indlæggelse er nødvendig.


Praktiske informationer
Nogle gange vil vi anbefale, at din egen læge tager blodprøver, inden du kommer i afdelingen, specielt hvis vi forventer, at du skal have blodstransfusion.
Vi forventer, at du medbringer din medicin og en medicinliste.


Kontakt til Urologisk Afsnit
Du bedes kontakte os pr. telefon, inden du kommer, idet det giver os tid til at forberede din ankomst.

Direkte telefon til Urologisk Sengeafsnit 7918 2741.
Du kan kontakte os hele døgnet.
Du kan også ringe til Sydvestjysk Sygehus'  hovednummer på telefon 7918 2000

Vi kan evt. være behjælpelige med  transport til afdelingen.

Med venlig hilsen
Personalet på Urologisk Afsnit

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk