Dette er tekstversionen af Bronkoskopi i medicinsk regi
Klik her for at komme til den grafiske version af Bronkoskopi i medicinsk regi

Forside - Læs op - Sitemap


Bronkoskopi i medicinsk regi


Hvad er bronkoskopi?
Bronkoskopi er en undersøgelse, hvor man med en tynd bøjelig kikkertslange (et bronkoskop) ser ned i lungernes luftrør (bronkier). Der kan her indsamles celle- og vævsprøver samt skylleprøver.
Disse kan f.eks. anvendes til at undersøge for bakterier og svampe, samt en række andre lungesygdomme.


Forberedelse til undersøgelsen
Før undersøgelsen foretages en kort lægeundersøgelse og du skal snakke med en anæstesilæge omkring narkosen.

Der tages blodprøver, hjertekardiogram (EKG), evt. røntgenbillede af lungerne og en lungefunktionsundersøgelse.

Du bliver samtidig informeret om undersøgelsens karakter og evt. risici.

Du skal medbringe vanlig medicin også evt. alternative/naturpræperater.


På undersøgelsesdagen


Hvor foregår undersøgelsen?
Undersøgelsen foregår på Øre-Næse-Hals Afdelingens operationsafsnit.

Du skal dog møde i Lunge Ambulatorium (E3).

Du vil her tale med den læge, der skal foretage undersøgelsen, såvel før som efter undersøgelsen.

Du kan forvente, at blive udskrevet samme dag som undersøgelsen finder sted.


Risici
Indgrebet medfører en lille risiko for, at man kan udvikle en punkteret lunge, som efterfølgende må drænbehandles.
Herudover er der, såfremt der skal tages vævsprøver, en risiko for blødning. Begge risici er mulige at behandle.

Man kan efter indgrebet udvikle lungebetændelse, hvilket vil medføre antibiotisk behandling. Dette kræver sjældent indlæggelse.


Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, kan du kontakte Lunge Ambulatorium på telefon 7918 2671.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk