Dette er tekstversionen af Graviditet, fødsel og barsel
Klik her for at komme til den grafiske version af Graviditet, fødsel og barsel

Forside - Læs op - Sitemap


Graviditet, fødsel og barsel


På Sydvestjysk Sygehus brænder vi for, at I som familie får de bedste betingelser for at gennemleve graviditet, fødsel og barselsperiode med tryghed og sikkerhed, så I kommer styrkede igennem denne naturlige livsproces.

Vi er flere afdelinger med forskellige personalegrupper, der samarbejder for at sikre jer et sammenhængende forløb tilrettelagt efter jeres behov fra graviditeten er en realitet, til I befinder jer derhjemme med jeres spæde barn.

På vores fælles hjemmeside kan I finde oplysninger om graviditet, fødsel og barsel og om de enkelte afdelingers tilbud.

 

Brug menuen til venstre eller klik på genveje og ikoner. Undervejs finder I flere links til relevante hjemmesider, hvis I vil vide mere.

 

Vi opfordrer til at der bæres mundbind når I kommer til aftaler i forbindelse med graviditet, både på sygehuset og i konsultationerne.

1 pårørende nu velkommen på sygehuset

Patienter kan igen få besøg eller have ledsagere med sig på sygehuset.

Patienter må nu:
  • Få besøg af 1-2 faste pårørende i forbindelse med indlæggelse.
  • Have 1 fast ledsager med til konsultationer, besøg i ambulatorier og lignende.

At være ’fast’ pårørende eller ledsager betyder, at det skal være de samme personer, der kommer hver gang.
For øvrige pårørende åbnes der, hvor det er muligt, for at man kan besøge indlagte patienter, hvis det kan foregå udendørs på sygehusets område.

Vi opfordrer fortsat til, at man minimerer sine besøg på sygehusene, og overvejer, om et videoopkald eller en telefonsamtale kan erstatte besøget.

Hvis du har symptomer på coronavirus eller har været i kontakt med en smittet, må du IKKE gå ind på sygehuset. Kontakt i stedet egen læge.

Kontakt afdelingen, hvis du har spørgsmål.

 

Syv budskaber kan hjælpe os til at nå bedst muligt frem til næste skridt. Se med her.

OPDATERES LØBENDE!

 

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen:

Gode råd til gravide

Gode råd om ny coronavirus til dig, der er gravid

 

VIGTIGT AT VIDE OM KONTAKTER I JORDEMODERKONSULTATION ELLER PÅ SYGEHUSET:

 

   

Graviditetsundersøgelser ved jordemoderundersøgelser

Fra 1. september afvikles de som vanligt med fremmøde og med mulighed for deltagelse af partner.

Kun 1 pårørende i konsultationerne.

Vi opfordre til at der bæres mundbind.

Alle ultralydsundersøgelser

Afvikles som vanligt med fremmøde og mulighed for en fast ledsager.

Vi opfordrer til at der bæres mundbind.

Fødselsforberedelse og rundvisning

Fødselsforberedelse kører pt. kun som webinar.

 

Vi kan fortsat ikke tilbyde rundvisning på fødegangen, men se vores virtuelle rundvisning her.

 

Region Syddanmark: Små film om det nyfødte barn

Trygfonden: Tryg med barn

Sorggruppe

Gruppeaktiviteter genoptages  

Familieambulatoriet

Hvis du har en aftale i Familieambulatoriet, så skal du møde op som vanligt. Sammen med jordemoderen vil I planlægge de fremtidige kontakter. 

Vi opfordrer til at der bæres mundbind.

Hvis du som gravid bliver syg

Følg samme anvisninger som andre og kontakt egen læge eller vagtlæge telefonisk.

Ved bekymring for fostret / barnet, kan du ringe til fødeafdelingen.

Hvis du har en planlagt aftale hos os, så ring!

Ved fødslen

Ved fødsel - Vi betjener dig som vanligt.

Alle tilbydes podning før fødslen. Snak med din jordemoder om tidspunktet for podning ved netop dit forløb.

Har du som gravid eller har din partner symptomer eller har fået påvist COVID-19, skal I oplyse det over telefonen, inden I kommer på sygehuset. Så kan vi vejlede jer om de forholdsregler, vi sammen skal tage.

Hvis du som far / ledsager bliver syg

Du må ikke møde op som ledsager til fødsel med symptomer på eller påvist Covid-19.

Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og moderen og barnet er raske, bør du undgå tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer – dette af et forsigtighedsprincip.

Hjemmefødsler

Vi varetager pr. 1. maj igen hjemmefødsler.

Efter fødslen

Hvis du har behov for at henvende dig inden for 7 dage efter udskrivelse vedrørende dit barn eller dig selv, skal du ringe til Barselsklinikken som vanligt og aftale det videre forløb med jordemoderen. Der må igen være ledsager med.

Vi opfordrer til at der bæres mundbind.

Region Syddanmark: Små film om det nyfødte barn

Trygfonden: Tryg med barn

Hvis du har spørgsmål omkring Covid-19 virus, anbefaler vi, at du holder dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jordemødrene

Afdeling for Fødsler

Sydvestjysk Sygehus
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk