Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Hovedpineskolen

 Tværfagligt behandlingstilbud
Hovedpineskolen er et tværfagligt behandlingstilbud med undervisning af både sygeplejersker, psykolog og fysioterapeuter. Undervisningen tager udgangspunkt i det der kaldes body-mind-connection, dvs. at det indeholder både et kropsligt og et psykologisk fokus som i fællesskab søger mod smertemestring og øget livskvalitet.


Undervisningen i Hovedpineskolen
Formålet med Hovedpineskolen er at give patienten redskaber og værktøjer til at mestre egen behandling af hovedpinerne og opnå øget livskvalitet heri.
I Hovedpineskolen undervises der i, hvad smerte er, hvad hovedpiner er og herunder de forskellige former for hovedpiner samt behandlingen heraf. Der er undervises endvidere også i de konsekvenser, man kan opleve ved hovedpiner, hvorfor der også findes værktøjer, der retter sin mod nedtrykthed og stress.
I Hovedpineskolen får patienten værktøjer og redskaber til, hvordan man mestrer livet med hovedpiner og herunder også kroniske smerter og kroniske hovedpiner. Undervisningen tager udgangspunkt i den psykologiske retning Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dette er en evidensbaseret behandlingsmetode ved smerter, hvor patienten arbejder med og får værktøjer til på engageret vis at leve et værdifuldt liv hovedpinerne på trods.
Den fysioterapeutiske undervisning er i en gradueret træning kombineret af styrke- og konditionstræning samt afspænding. At træningen er gradueret vil sige, at der løbende er en progression i træning, imens strækøvelserne vil fokusere primært på nakke og skuldre. Hver undervisningsgang vil slutteligt indeholde afspænding.

 

Selve skolen
Hovedpineskolen foregår én gang om ugen over 11 gange, det vil sige et forløb der strækker sig over ca. tre måneder. Efter de 11 gange holder vi to måneders pause, hvor patienterne har tid til at sætte al den nye viden, strategier og redskaber i spil, som de har lært igennem Hovedpineskolen. Herefter mødes vi til en opfølgende gang, hvor hver patient må invitere tre voksne pårørende med. Denne opfølging er afsluttende i Hovedpineskolen. Praktisk finder Hovedpineskolen sted om formiddagen i lokaler på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, hvor undervisningsdelen varer to timer og fysioterapien en time. Hertil er der mulighed for at søge en §56 ved din arbejdsplads, så du kan deltage.

 

Visitation og nysgerrighed er vejen ind i Hovedpineskolen
For at kunne deltage i Hovedpineskolen skal patienten først og fremmest være villig til at arbejde med sig selv som menneske og have en nysgerrighed på, hvordan man kan arbejde rundt om hovedpinerne, så de ikke længere føles som ”en kæp i hjulet” og en forhindring i livet. Derefter er der en visitationssamtale ind i Hovedpineskolen, som psykologen i teamet forestår. Bliver du visiteret til Hovedpineskolen, og accepterer pladsen her, vil du få en tid hos fysioterapeuten, hvor I bl.a. vil snakke mål for træningen.

Logo


Siden er sidst opdateret 10-3-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk